Circuli Cogeneratie

Circuli Cogeneratie of Warmtekracht- koppeling geeft ons de mogelijkheid om energie op een efficiëntere manier om te zetten naar warmte en beweging of elektriciteit. Het hedendaagse elektriciteitsnet is gebouwd als een ster. Hierbij vertrekken de leidingen bij een Giga- energiecentrale die via het Elia hoogspanningsnet naar het distributienet en zo Lees meer…