Circuli en Interim Management

Tijdelijk specifieke kennis en ervaring in huis halen


Reeds decennia maken ondernemingen en organisaties gebruik van deze piste om hun management teams tijdelijk te versterken of om specifieke kennis en ervaring in huis te halen.

Het merendeel van de ondernemingen kent het principe, en velen hebben er ook al ervaring mee.
De drempel is dus lang niet meer zo hoog als het ooit was, de meeste misverstanden ten aanzien van interim management zijn intussen wel de wereld uit.

Voor Circuli is het aanbieden en coördineren van interim management een belangrijke activiteit.

Wij kunnen voor de verwezenlijking rekenen op een pool van multidisciplinaire experts, managers en bedrijven.

Onze klanten doen een beroep op interim managers voor zeer diverse types van opdrachten:

  • Het geven van advies in complexe dossiers tot en met de uitvoering en verwezenlijking ervan
  • Project management
  • Tijdelijk ondersteunen van de activiteiten
  • Assistentie tijdens start-up fase
  • Operationele management coaching
  • Vervanging van management tijdens langdurige ziekte