Circuli Cogeneratie – WKK(K)

Warmte (Koude) Kracht Koppeling


Cogeneratie of Warmtekracht- koppeling geeft ons de mogelijkheid om energie op een efficiëntere manier om te zetten naar warmte en beweging of elektriciteit.
Het hedendaagse elektriciteitsnet is gebouwd als een ster. Hierbij vertrekken de leidingen bij een Giga- energiecentrale die via het Elia hoogspanningsnet naar het distributienet en zo naar het laagspanningsnet de huiskamer binnenloopt.
Indien we op welbepaalde punten kleinere productiecentrales aan het net koppelen, net zoals een spinneweb, dan kunnen we de energetische verliezen tot een minimum beperken.
Op plaatsen met een hoge warmtebehoefte hebben we zo de mogelijkheid een WKK te plaatsen.

WKK’s bestaan in een breed gamma van vermogens. Zo zijn er kleine microWKK’s die geschikt zijn voor kleine woningen. miniWKK’s die in de kleine KMO hun gading vinden en de projectWKK die we terugvinden in industrie, ziekenhuizen en scholen.