Quadraturi Circuli

De Vierkante Cirkel


De middeleeuwse alchemisten en magisters mengden filosofie met natuurwetenschappen, en waren vooral geïnteresseerd in metalen en energie. Ze gebruikten het Quadratura Circuli, of de ‘vierkante cirkel’, om de synthese te vertegenwoordigen van de vier oerelementen- aarde, water, vuur en lucht – waarvan ze geloofden dat deze de basis van alle zaken en energie.

Circuli laat deze middeleeuwse synthese achterwege en richt zich op de interactie die de hedendaagse maatschappelijke waarden en wetenschap op elkaar hebben.

 

Circuli


Als een kringloop, een ring, een cirkel   

In een moderne context staat de cirkel voor de synthese als gevolg van de eenmaking van de elementen in Circuli’s visie.

Deze visie geeft onze organisatie zijn unieke identiteit en capaciteit om een speciale service te kunnen bieden.

De mensen van Circuli zijn gefascineerd door transformatie van grondstoffen van de aarde in welvaart, net als onze vorige generaties maar met moderne en pragmatische inzichten.