Circuli Box

Actief gemanaged systeem voor energieverbruik en productie


Circuli Box Systeem - vereenvoudigd

Circuli Box’ is een actief gemanaged systeem dat;

 • Zo economisch optimaal WARMTE gaat produceren
 • We stappen af van oorspronkelijke doel zijnde een grote eindproductie van elektriciteit!

In de plaats gaan we met deze elektriciteit warmte maken!

 • Elektriciteit aan de mede-eigendom kan leveren
 • Het Distributienet actief gebruikt om evenwichten te creëren
 • Rekening gaat houden met de seizoenen
 • Rekening gaat houden met de technische reglementering van de Distributienetbeheerders ‘DNB’s’
 • Optimaal gebruik maakt van het verschil in aan en verkoopprijzen van elektriciteit, WKC certificaten, warmtevolume’s.

CIRCULI BOX

 • Door gebruik te maken van verschillende technologieen slagen we er in een technisch rendement tot 240% op de primaire energieinput te behalen.
 • Dit kan enkel met een actief gemanaged systeem.
 • Het hoger technisch rendement en het toepasbare certificatensysteem moet in staat zijn de veel hogere installatiekost ten opzichte van een HR+ installatie te bekostigen met een kapitaalsvergoeding.
 • CIRCULI know-how slaat een brug tussen gebruiker en investeerder.

 

Het systeem vraagt een significante investering en is hierdoor niet toepasbaar bij kleine installaties.

Het systeem is uitermate geschikt voor grootgebruikers zoals in de serreteelt.

Heeft u interesse voor het systeem contacteer ons, wij kijken dan na of uw project in aanmerking kan komen.