Photovoltaisch

Onafhankelijke begeleiding van uw PV investeringsproject


Circuli zorgt voor de volledige behandeling van uw PV investeringsproject:

 • Analyse van de huidige energieaansluiting / of MS middenspanning cabine.
 • Voorstel tot aanpassing van de MS cabine om aansluiting van de PV installatie mogelijk te maken. (indien dit uit de analyse blijkt)
 • Inschatten van het aantal PV panelen dat mogelijk is op de locatie, rekening houdend met obstakels.
 • Raming van kostprijs van het project.
 • Bepaling van de energieproductie op basis van het geïnstalleerde vermogen, de instraling op de locatie, de oriëntatie, helling, en verliezen.
 • Opmaak financieel plan over de levensduur van de installatie met ROI, ROE, DSCR, DSCRa, MRA indicatoren.
 • Begeleiding Notariële Akte. (indien de eigenaar van het gebouw een andere juridische eenheid is dan de eigenaar van de PV installatie.)
 • Begeleiding onderhandeling Bank. (Bij financiering, of indien er al hypotheken gevestigd zijn op de onderliggende eigendom)
 • Bepaling van het bijkomende gewicht op de dakconstructie.
 • Sterkteberekening conform Eurocode. (in samenwerking met stabiliteitsingenieur)
 • Aanvraag Voorafgaande Gridstudie via de DNB (Eandis, Infrax, Orex, …)
 • Aanvraag 1e offerteronde EPC
 • Herevaluatie project. (De DNB kan afhankelijk van congestieproblemen op het net een beperking van het vermogen opleggen)
 • Aanvraag Bouwaanvraag (indien nodig bijv. bij de bijkomende plaatsing van een MS cabine)
 • Aanvraag Milieuvergunning (Zonnepanelen zijn vrijgesteld, maar een MS cabine niet)
 • Bestelling Gridstudie
 • Selectie EPC contractant
 • Due Dil van het EPC contract.
 • Toezicht op de uitvoering EPC contract.
 • Afhandeling Gridconnectie
 • Aangifte installatie.