Circuli Cogeneratie

Circuli

Cogeneratie of Warmtekracht- koppeling geeft ons de mogelijkheid om energie op een efficiëntere manier om te zetten naar warmte en beweging of elektriciteit.
Het hedendaagse elektriciteitsnet is gebouwd als een ster. Hierbij vertrekken de leidingen bij een Giga- energiecentrale die via het Elia hoogspanningsnet naar het distributienet en zo naar het laagspanningsnet de huiskamer binnenloopt.
Indien we op welbepaalde punten kleinere productiecentrales aan het net koppelen, net zoals een spinneweb, dan kunnen we de energetische verliezen tot een minimum beperken.
Op plaatsen met een hoge warmtebehoefte hebben we zo de mogelijkheid een WKK te plaatsen.

WKK’s bestaan in een breed gamma van vermogens. Zo zijn er kleine microWKK’s (μWKK) die geschikt zijn voor kleine woningen. miniWKK’s die in de kleine KMO hun gading vinden en de projectWKK die we terugvinden in industrie, ziekenhuizen en scholen.

Quadraturi Circuli

Quadraturi Circuli
De middeleeuwse alchemisten en magisters mengden filosofie met natuurwetenschappen, en waren vooral geïnteresseerd in metalen en energie. Ze gebruikten het Quadratura Circuli, of de ‘vierkante cirkel’, om de synthese te vertegenwoordigen van de vier oerelementen- aarde, water, vuur en lucht – waarvan ze geloofden dat deze de basis van alle zaken en energie.

Circuli laat deze middeleeuwse synthese achterwege en richt zich op de interactie die de hedendaagse maatschappelijke waarden en wetenschap op elkaar hebben.

Als een kringloop, een ring, een cirkel
Circuli
In een moderne context staat de cirkel voor de synthese als gevolg van de eenmaking van de elementen in CIRCULI’s visie.

Deze visie geeft onze organisatie zijn unieke identiteit en capaciteit om een speciale service te kunnen bieden.

De mensen van Circuli zijn gefascineerd door transformatie van grondstoffen van de aarde in welvaart, net als onze vorige generaties maar met moderne en pragmatische inzichten.

Wat is Circuli

Circuli is een platform dat zich inzet in de bevordering van energie efficiëntie.
Hiervoor gaan we geen dogma’s uit de weg. De stelling dat een optimale energie efficiëntie op meerdere benaderingen steunt kunnen we volledig beamen. Energie efficiëntie hoeft niet noodzakelijk optimaal te zijn. Met beperkte ingrepen kunnen significante resultaten bekomen worden. Met 20 procent van de moeite kan in vele gevallen 80 procent van het resultaat bekomen worden. Onze partners die uit de verschillende energiedisciplines komen staan mede borg voor deze benadering.

Zo hebben we een concept opgesteld rond het gebruik van WKK in appartementsgebouwen. De problematiek in mede-eigendommen is complex, waardoor deze gebouwen door de beslommeringen veelal op de laatste rij staan om aan energie efficiëntie te doen. We nodigen de ‘Syndici’ hierbij uit om mee in het concept te stappen. Lees meer.