Syndicus

Beheerder van mede-eigendom


De syndicus heeft een zeer specifieke taak binnen de mede-eigendom.
Waar mede-eigendom bestaat moet er een beheerder van de mede-eigendom of SYNDICUS aangesteld zijn.
Binnen kleine mede-eigendommen is het toegelaten dat een mede-eigenaar deze taak op zich neemt.
Syndicus versus Circuli
Circuli staat ten dienste van de Syndicus om binnen de energieproblematiek tot oplossingen te komen.
Circuli vervangt de Syndicus helemaal niet. Wel in tegendeel, we vullen hem aan. We zorgen er wel voor dat de Syndicus zich kan toespitsen op zijn kerntaken zijnde het beheer van de mede-eigendom.

Een Syndicus beheert de brandverzekering van het gebouw. De brandverzekering vervangt de Syndicus niet. De Syndicus is ook geen verzekering. Hij kijkt er op toe dat de verzekering alles dekt tegen een gunstige prijs in akkord met de mede-eigenaars.

Zo hebben we een concept opgesteld rond het gebruik van WKK in appartementsgebouwen. De problematiek in mede-eigendommen is complex, waardoor deze gebouwen door de beslommeringen veelal op de laatste rij staan om aan energie efficiëntie te doen. We nodigen de ‘Syndici’ hierbij uit om mee in het concept te stappen. Lees meer.

Circuli concept voor mede-eigendom
Zo hebben we een concept opgesteld rond het gebruik van WKK in appartementsgebouwen. De problematiek in mede-eigendommen is complex, waardoor deze gebouwen door de beslommeringen veelal op de laatste rij staan om aan energie efficiëntie te doen. Laat uw Syndicus navraag doen.

Door investering in hoogwaardige technieken gaan we desite optimaliseren. Het gelijktijdig gebruik van diverse primaire energiebronnen gaan we de eigenlijke energiebehoefte voldoen op het moment dat hier vraag(afname) naar energie is. We laten in de zomer andere machines draaien dan in de winter. En voor het tussensezoen hebben we eveneens een oplossing.

We nodigen de ‘Syndici’ hierbij uit om mee in het concept te stappen. Lees meer.