Mede-eigendom

Vereniging van Mede-Eigenaars


Mede-eigendom is een veel toegepaste techniek om met meerdere eigenaars bepaalde rechten te hebben over een goed.
Specifiek aan de mede-eigendom is dat er juist een deel gezamenlijk moet zijn om zijn individuele rechten te kunnen laten gelden.

Een klassiek voorbeeld is een appartementsgebouw met meerdere eigenaars met gemene delen.
Ieder appartement hoort aan een eigenaar toe, hij is hier volle eigenaar van, al dan niet onder deel van blote eigendom en/of vruchtgebruik.
De gemene delen toe tot de mede-eigendom. Dit omvat de gang de trap de lift de tuin de stookplaats en nog zo veel meer.

Er is een zeer specifieke wetgeving op de mede-eigendom van toepassing.
De laatste grote aanpassing van deze wetgeving eist onder meer hoe de mede-eigendom moet georganiseerd worden.

Deze wetgeving is van dwingende orde. Uw syndicus zal hier op de algemene vergadering al op gewezen hebben.
Het kan zijn dat de statuten van de mede-eigendom nog moeten aangepast worden om in overeenstemming te zijn met deze dwingende wetgeving.